Naghahanda ang mga Wireless Carrier sa California para sa mga Nadeklarang Emerhensya

Nakatuon ang mga wireless carrier sa California sa pagsiguro na laging malalaman ninyo — ang aming customer — ang lahat na ginagawa namin upang masiguro na tumatakbo ang aming mga network kapag nakapagdeklara ang estado na mayroong emergency disaster. Bibigyan din namin kayo ng impormasyon tungkol sa kung anu-anong mga hakbang na maaari ninyong gawin kapag mayroon kayong hinaharap na pangyayaring ganito.

Nauunawaan namin na kapag may kapahamakan, inaasahan ng maraming tao ang kanilang mga wireless device upang malaman ang pinakabagong impormasyon, makakuha ng tulong, at makipag-ugnayan sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Nakatuon ang mga wireless carrier sa California sa pagbigay ng maaasahang serbisyo kung sakaling magkaroon ng emerhensya. Malakas, maaasahan at matatag ang aming mga network. Bagaman naghahanda kami sa ilang paraan para sa mga pangyayaring emerhensya, kung minsan, lalo na kapag may mga emerhensya, maaaring sumama o mawala ang serbisyo.

Huwag kalimutan, maaari ninyong kontakin ang inyong provider kahit kailan kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga isyung ito.