Các hãng điện thoại đang cố gắng hết sức để hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19

Để biết thêm thông tin về những gì các nhà mạng riêng lẻ đang làm, xin vui lòng bấm vào các liên kết dưới đây.