Masidhing nagtatrabaho ang mga carrier upang makabigay ng tulong habang mayroon tayong COVID-19.

Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung anu-ano ang ginagawa ng bawat carrier, mangyaring i-click ang mga link sa ibaba.